Funkcje
Ponieważ dostęp do danych jest niezbędny, można udostępniać raporty, eksportując je lub korzystając z łącza internetowego.

Udostępnianie raportów

Link do strony internetowej
Wytnij i wklej link w dowolnym miejscu i zabezpiecz raport przy użyciu hasła.
Eksport danych
Eksportuj swoje dane do pliku Excel lub CSV.