Jeśli masz dodatkowe pytania > Skontaktuj się z nami

Główne cechy

Tworzenie kwestionariusza
Możesz utworzyć kwestionariusz sam lub użyć istniejącego szablonu. Buduj ankietę używając dostępnych typów pytań lub używając pytań znajdujacych się w bazie pytań.
Dystrybucja kwestionariusza
Ty decydujesz jak kwestionariusze i ankiety są rozpowszechniane. Posiadasz trzy opcje: link internetowy / kampania e-mailowa / integracja z Twoją witryną
Wszystkie trzy tryby dystrybucji mogą być wykorzystane do tego samego internetowego kwestionariusza.
Analiza wyników
Dane zbierane w czasie rzeczywistym są używane do automatycznego generowania raportów. Możesz dostosowywać raporty za pomocą kilku kliknięć. Zmień typy wykresów, dostosuj prezentację, ukryj pytania i filtruj wyniki.
Wyniki badania są udostępniane za pomocą linku internetowego lub edytowane w formacie PDF lub Excel.