Funkcje
Ponieważ łatwość analizy zależy od przetwarzania danych, Drag'n Survey oferuje zaawansowane przetwarzanie danych

Zarządzanie raportami

Utwórz raport
Utwórz obrazy swoich raportów, do których można zastosować filtry w zależności od:
 • Odpowiedzi na pytania
 • Użytych kolektorów
 • Daty odpowiedzi
Ukryj odpowiedzi, których nie chcesz udostępniać.
Zmień typy wykresów używanych do wyświetlania danych
Zapisz raport
Zapisuj raporty, aby móc je porównać z różnych kątów.
Alerty raportu
Skonfiguruj limity, które wywoluja alerty.
Poziom limitu jest wyzwalany przez:
 • Liczbę odpowiedzi
 • Liczbę dni
Częstotliwość alertów może być również skonfigurowana.
We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to browse this site, you agree with our cookies policy
Cookies policy
Drag’n Survey

In order for this website to work properly and optimize the experience of Drag'n Survey users, we sometimes place small data files called cookies on your device.

What is a cookie ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It allows the website to remember your actions and your preferences (such as login, language, font size, and other display preferences) on a given period. So you do not have to enter them every time you return to the site. navigate from one page to another.

How do we use cookies?

Cookies do not contain personally identifiable information. The cookies used on our site are cookies:

 1. - strictly required for browsing while authenticated
 2. - tracks performance
 3. - memorize your choices

We may use the information we obtain cookies for the following purposes:

 1. - to follow you when browsing the website and to allow the use of all e-commerce facilities
 2. - improve the user experience on Drag'n Survey
 3. - analyze the use made by users of the website
 4. - Website administration

Third-party cookies

When you use Drag'n Survey, you can also receive third-party cookies.

NService providers can send you cookies. They can use the information they get from their cookies to :

 1. - track your browsing history on multiple websites
 2. - build a profile of your web browsing
 3. - target ads that might interest you
 4. - analyze the use of the website (analysis tools)

How to control cookies?

You can control and / or delete cookies as you wish. For more information, you can visit aboutcookies.org. You can delete all cookies that are present on your computer. You can also configure most internet browsers for prevent placing cookies. This configuration can lead to manual adjustments of certain preferences when you visit a site. This configuration can also prevent the operation of certain features of a website.