Niestandardowe żądanie ? > Contact

Zarządzanie raportami

Utwórz raport
Utwórz obrazy swoich raportów, do których można zastosować filtry w zależności od:
  • Odpowiedzi na pytania
  • Użytych kolektorów
  • Daty odpowiedzi
Ukryj odpowiedzi, których nie chcesz udostępniać.
Zmień typy wykresów używanych do wyświetlania danych
Zapisz raport
Zapisuj raporty, aby móc je porównać z różnych kątów.
Alerty raportu
Skonfiguruj limity, które wywoluja alerty.
Poziom limitu jest wyzwalany przez:
  • Liczbę odpowiedzi
  • Liczbę dni
Częstotliwość alertów może być również skonfigurowana.