Typy kwestionariuszy
Aby dostosować się do potrzeb obecnych i potencjalnych klientów, Drag'n Survey daje użytkownikom możliwość tworzenia wszystkich typów kwestionariuszy.
Utwórz ankietę w zależności od sektora (konsument, szkolenie, human ressources/ zasoby ludzkie, event management/ organizacja imprez, opieka zdrowotna, itp.) i uzyskaj odpowiedzi, których szukasz.