Badania Rynku Online

Upewnij się, że projekt jest wykonalny

Poznaj trendy rynkowe

Określ hipotezy sprzedaży

Podejmij lepsze decyzje dotyczące sprzedaży

Raporty
Zoptymalizuj liczbę respondentów, śledząc uczestników, którzy jeszcze nie odpowiedzieli. Otrzymane wskazówki pomogą Tobie podjąć najlepszą decyzję. Wyświetl wyniki według kwestionariusza lub osoby.
 Raporty
Zoptymalizuj liczbę respondentów, śledząc uczestników, którzy jeszcze nie odpowiedzieli. Otrzymane wskazówki pomogą Tobie podjąć najlepszą decyzję. Wyświetl wyniki według kwestionariusza lub osoby.
Wirtualny kwestionariusz
Wyślij swoje kwestionariusze za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów.
Wybierz tryb anonimowy, aby zachować prywatność.
Umieść link w miejscu publicznym lub w ulubionej sieci społecznościowej, aby maksymalnie zwiększyć liczbę odpowiedzi.
 Wirtualny kwestionariusz
Wyślij swoje kwestionariusze za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów.
Wybierz tryb anonimowy, aby zachować prywatność.
Umieść link w miejscu publicznym lub w ulubionej sieci społecznościowej, aby maksymalnie zwiększyć liczbę odpowiedzi.
POZNAJ SWOJE śRODOWISKO
POZNAJ TRENDY RYNKOWE
OPTYMALIZUJ SWOJE DECYZJE
ZDEFINIUJ SWOJE PRZYPUSZCZENIA
Kogo to dotyczy?
Sprzedaż
Usługi
Przemysł
Turystyka
Catering
Przedsiębiorcy
Prowadzenie badań rynkowych
Podczas tworzenia firmy lub wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi utwórz ankietę i zadaj pytania potencjalnym klientom. Aby utworzyć najlepszy kwestionariusz, wybierz grupę osób, które wezmą udział w badaniu, określ odpowiednie rodzaje pytań, skonstruuj kwestionariusz, podziel się nim i przeanalizuj wyniki. W ten sposób budujesz swoje badania rynku
Badania rynku, aby poznać Twoje środowisko:
Zidentyfikuj swój rynek i poznaj jego główne trendy. Dowiedz się, jakie tendencje przeważają: rosnące, malejące czy może jest teraz stagnacja. Określ obroty rynku.
Identyfikuj graczy i konsumentów, ich potrzeby oraz ich nawyki zakupowe.
Określ konkurencję, jej oferty i ceny.
Określ ograniczenia i zagrożenia.
Wszystko to wskaże możliwości Twojej firmy oraz ukierunkuje przyszłe działania.
Badania rynku dotyczące prognoz sprzedaży:
Badania rynkowe umożliwiają poznanie środowiska rynkowego. Przeprowadź ankietę, dotyczącą potencjalnego zakupu twojego produktu przez klientów, w celu określenia prognozy sprzedaży.
Badania rynku w celu określenia strategii:
Znajomość otoczenia i potencjalnych klientów umożliwia definiowanie strategii. Znasz specyfikę firmy. Poprzez utworzenie kwestionariusza internetowego można zidentyfikować środki dotarcia do klientów i określić strategię.
Badania rynku w celu zdefiniowania marketingu mix tj. mieszanki marketingowej 4p:
Dokonaj właściwych decyzji dotyczących strategii marketingowej. Określ odpowiedni produkt, odpowiednią cenę, prawidłową dystrybucję i odpowiednią komunikację. Survey pozwoli Ci określić wszystkie te punkty.