Niestandardowe żądanie ? > Contact

Badania Rynku Online

Upewnij się, że projekt jest wykonalny.
Poznaj trendy rynkowe.
Określ hipotezy sprzedaży.
Podejmij lepsze decyzje dotyczące sprzedaży.

POZNAJ SWOJE śRODOWISKO
POZNAJ TRENDY RYNKOWE
OPTYMALIZUJ SWOJE DECYZJE
ZDEFINIUJ SWOJE PRZYPUSZCZENIA

Kogo to dotyczy?

  • Sprzedaż
  • Usługi
  • Przemysł
  • Turystyka
  • Catering
  • Przedsiębiorcy

Prowadzenie badań rynkowych

  Badania rynku, aby poznać Twoje środowisko:

Zidentyfikuj swój rynek i poznaj jego główne trendy. Dowiedz się, jakie tendencje przeważają: rosnące, malejące czy może jest teraz stagnacja. Określ obroty rynku.
Identyfikuj graczy i konsumentów, ich potrzeby oraz ich nawyki zakupowe.
Określ konkurencję, jej oferty i ceny.
Określ ograniczenia i zagrożenia.
Wszystko to wskaże możliwości Twojej firmy oraz ukierunkuje przyszłe działania.

  Badania rynku dotyczące prognoz sprzedaży:

Badania rynkowe umożliwiają poznanie środowiska rynkowego. Przeprowadź ankietę, dotyczącą potencjalnego zakupu twojego produktu przez klientów, w celu określenia prognozy sprzedaży.

  Badania rynku w celu określenia strategii:

Znajomość otoczenia i potencjalnych klientów umożliwia definiowanie strategii. Znasz specyfikę firmy. Poprzez utworzenie kwestionariusza internetowego można zidentyfikować środki dotarcia do klientów i określić strategię.

  Badania rynku w celu zdefiniowania marketingu mix tj. mieszanki marketingowej 4p:

Dokonaj właściwych decyzji dotyczących strategii marketingowej. Określ odpowiedni produkt, odpowiednią cenę, prawidłową dystrybucję i odpowiednią komunikację. Survey pozwoli Ci określić wszystkie te punkty.