Nasze oferty
3 oferty wśród których znajdziesz tą spelniająca twoje oczekiwania

Możesz zrezygnować w każdym momencie dzięki naszej niewiążącej ofercie

OFERTA MIESIĘCZNA
OFERTA ROCZNA
non-binding offer/ oferta niewiążąca
24
MIESIęCZNIE
non-binding offer/ oferta niewiążąca
49
MIESIęCZNIE

Nieograniczona liczba kwestionariuszy

Nieograniczona liczba kwestionariuszy

Nieograniczona liczba kwestionariuszy

Survey może zawierać maksymalnie 20 pytań

Nieograniczona liczba pytań

Nieograniczona liczba pytań

Quiz może zawierać maksymalnie 20 pytań

Nieograniczona liczba pytań

Nieograniczona liczba pytań

Survey może znajdować się maksymalnie na 3 stronach

Nieograniczona liczba stron

Nieograniczona liczba stron

Quiz może znajdować się maksymalnie na 3 stronach

Nieograniczona liczba stron

Nieograniczona liczba stron

Wyświetlenie korekty pytań na końcu quizu

Wyświetlanie obszarów tekstowych w zależności od osiągniętego wyniku w quizie

Baza pytań

Baza pytań

Baza pytań

20 szablonów kwestionariuszy

20 szablonów kwestionariuszy

20 szablonów kwestionariuszy

Uzyskaj do 200 odpowiedzi na miesiąc

Uzyskaj do 2000 odpowiedzi na miesiąc

Nieograniczona liczba odpowiedzi

200 e-maili

Nieograniczona liczba e-maili

Nieograniczona liczba e-maili

3 kolektory

Nieograniczona liczba kolektorów

Nieograniczona liczba kolektorów

Możliwość programowania alertów

Możliwość programowania alertów

Możliwość ustawienia e-maili informujących lub przypominających

Możliwość zarządzania wieloma kontami

Dzielenie się automatycznie wygenerowanym raportem

Dostosowywanie raportów

Dostosowywanie raportów

Eksport danych: Excel i PDF

Eksport danych: Excel i PDF

Dodaj logo

Dodaj logo

Conditional branching (Pytania i strony)

Conditional branching (Pytania i strony)

9 modeli

Customised design

Customised design

Dostosowane wiadomości e-mail

Dostosowane wiadomości e-mail

Dostosowane wiadomości e-mail

Domyślna analiza danych

Analiza danych przy użyciu filtrów i sortowania

Analiza danych przy użyciu filtrów i sortowania

Raporty chronione hasłem

Raporty chronione hasłem

Możliwość dodawania pytań do bazy pytań

Możliwość dodawania pytań do bazy pytań

Prekierowanie użytkownika, który ukończył kwestionariusz, do wybranej przez ciebie strony

Masz niestandardowe potrzeby? Potrzebujesz wyceny lub zintegrować dane z kwestionariuszy do swojego CRM?
Nasz zespół czeka by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z nami