Nasze oferty
3 oferty wśród których znajdziesz tą spelniająca twoje oczekiwania

Możesz zrezygnować w każdym momencie dzięki naszej niewiążącej ofercie

OFERTA MIESIĘCZNA
OFERTA ROCZNA
non-binding offer/ oferta niewiążąca
24
MIESIęCZNIE
non-binding offer/ oferta niewiążąca
49
MIESIęCZNIE

Nieograniczona liczba kwestionariuszy

Nieograniczona liczba kwestionariuszy

Nieograniczona liczba kwestionariuszy

Survey może zawierać maksymalnie 20 pytań

Nieograniczona liczba pytań

Nieograniczona liczba pytań

Quiz może zawierać maksymalnie 20 pytań

Nieograniczona liczba pytań

Nieograniczona liczba pytań

Survey może znajdować się maksymalnie na 3 stronach

Nieograniczona liczba stron

Nieograniczona liczba stron

Quiz może znajdować się maksymalnie na 3 stronach

Nieograniczona liczba stron

Nieograniczona liczba stron

Wyświetlenie korekty pytań na końcu quizu

Wyświetlanie obszarów tekstowych w zależności od osiągniętego wyniku w quizie

Baza pytań

Baza pytań

Baza pytań

20 szablonów kwestionariuszy

20 szablonów kwestionariuszy

20 szablonów kwestionariuszy

Uzyskaj do 200 odpowiedzi na miesiąc

Uzyskaj do 2000 odpowiedzi na miesiąc

Nieograniczona liczba odpowiedzi

200 e-maili

Nieograniczona liczba e-maili

Nieograniczona liczba e-maili

3 kolektory

Nieograniczona liczba kolektorów

Nieograniczona liczba kolektorów

Możliwość programowania alertów

Możliwość programowania alertów

Możliwość ustawienia e-maili informujących lub przypominających

Możliwość zarządzania wieloma kontami

Dzielenie się automatycznie wygenerowanym raportem

Dostosowywanie raportów

Dostosowywanie raportów

Eksport danych: Excel i PDF

Eksport danych: Excel i PDF

Dodaj logo

Dodaj logo

Conditional branching (Pytania i strony)

Conditional branching (Pytania i strony)

9 modeli

Customised design

Customised design

Dostosowane wiadomości e-mail

Dostosowane wiadomości e-mail

Dostosowane wiadomości e-mail

Domyślna analiza danych

Analiza danych przy użyciu filtrów i sortowania

Analiza danych przy użyciu filtrów i sortowania

Raporty chronione hasłem

Raporty chronione hasłem

Możliwość dodawania pytań do bazy pytań

Możliwość dodawania pytań do bazy pytań

Prekierowanie użytkownika, który ukończył kwestionariusz, do wybranej przez ciebie strony

Masz niestandardowe potrzeby? Potrzebujesz wyceny lub zintegrować dane z kwestionariuszy do swojego CRM?
Nasz zespół czeka by odpowiedzieć na Twoje pytania

Skontaktuj się z nami
We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to browse this site, you agree with our cookies policy
Cookies policy
Drag’n Survey

In order for this website to work properly and optimize the experience of Drag'n Survey users, we sometimes place small data files called cookies on your device.

What is a cookie ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It allows the website to remember your actions and your preferences (such as login, language, font size, and other display preferences) on a given period. So you do not have to enter them every time you return to the site. navigate from one page to another.

How do we use cookies?

Cookies do not contain personally identifiable information. The cookies used on our site are cookies:

 1. - strictly required for browsing while authenticated
 2. - tracks performance
 3. - memorize your choices

We may use the information we obtain cookies for the following purposes:

 1. - to follow you when browsing the website and to allow the use of all e-commerce facilities
 2. - improve the user experience on Drag'n Survey
 3. - analyze the use made by users of the website
 4. - Website administration

Third-party cookies

When you use Drag'n Survey, you can also receive third-party cookies.

NService providers can send you cookies. They can use the information they get from their cookies to :

 1. - track your browsing history on multiple websites
 2. - build a profile of your web browsing
 3. - target ads that might interest you
 4. - analyze the use of the website (analysis tools)

How to control cookies?

You can control and / or delete cookies as you wish. For more information, you can visit aboutcookies.org. You can delete all cookies that are present on your computer. You can also configure most internet browsers for prevent placing cookies. This configuration can lead to manual adjustments of certain preferences when you visit a site. This configuration can also prevent the operation of certain features of a website.