Utwórz spersonalizowane ankiety online

Potrzebujesz stworzyć survey lub quiz w łatwy sposób?
Uzyskaj odpowiedzi których potrzebujesz

Utwórz
Wysyłaj
Analizuj
Oprogramowanie saas do zarządzania kontami, tworzenia statystyk, dzielenia się wynikami i zwiększenia wydajności
Szybko, efektywne i bez potrzeby treningu, możesz łatwo utworzyć survey i przeprowadzić na profesionalnym poziomie badania rynku, ankiety albo kwestionariusze.
Rozpowszechniaj survey za pomocą e-maili, web linków, bloga lub użyj social media.
Przeprowadź analizę danych w czasie rzeczywistym i dostosuj raporty za pomocą skutecznych narzędzi do analizy. Publikuj swoje raporty w Excelu i PDF .

Tworzenie kwestionariusza nigdy nie było takie proste.

Podziel się swoimi wynikami

Tablet share

Podziel się swoimi wynikami

Udostępnij swoje wyniki za pomocą linka. Opublikuj swój raport w CRM, na forach lub wyślij go pocztą elektroniczną. Eksportuj raport w formacie PDF lub Excel.

Zbudujmy wspólnie twój sukces

Potrzebujesz ocenić szkolenie? Chcesz utworzyć quiz lub konkurs?
Zbuduj test osobowości, sprawdź wiedzę użytkowników ...

Utwórz quiz

stoper
stoper quiz

Zarządzaj kontami

Wyślij szablony ankiet
Zarządzaj kontami pracowników
Skompiluj i segmentuj wyniki

nadzór Użytkownik

Utwórz survey z telefonu komórkowego

Utwórz ankietę z telefonu komórkowego

Oni już korzystają z Drag'n Survey

Drag'n Survey jest darmowym oprogramowaniem online.
Łatwość użytkowania tego rozwiązania pozwala szybko i intuicyjnie rozpocząć pracę. Funkcja "przeciągnij i upuść" zmniejsza liczbę kliknięć do minimum.
Masz do dyspozycji szeroki wybór pytań do każdego rodzaju odpowiedzi. Baza danych pytań i modele ankiet są dostępne dla Ciebie.
Łatwo jest wysłać kampanie, a ocena wyników pozwala szybko zrozumieć i analizować złożone dane.
Udostępniaj swoje wyniki w internecie i chroń je hasłem. Rozpowszechniaj swoje wyniki kierownictwu, kolegom i partnerom w formacie PDF lub Excel.


Zacznij projektować survey, badania rynku lub ankietę online już teraz aby zrozumieć i przeanalizować wszystkie tematy