Kwestionariusz oceny szkolenia

Sprostaj potrzebom udzielając szkolenia dopasowanego do potrzeb uczestników

Oceniaj wydajność

Popraw relacjie z klientami i optymalizuj Twoje sesje szkoleniowe

Organizuj ankiety po szkoleniach i zwiększ poziom satysfakcji klientów

Tryb anonimowy
Wybierz tryb anonimowy, aby uzyskać bardziej obiektywne odpowiedzi
 Tryb anonimowy
Wybierz tryb anonimowy, aby uzyskać bardziej obiektywne odpowiedzi
Kwestionariusze online
Wyślij swoje kwestionariusze za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów.
Wybierz tryb anonimowy , aby zachować prywatność.
Umieść link w miejscu publicznym lub w ulubionej sieci społecznościowej, aby maksymalnie zwiekszyć liczbę odpowiedzi.
 Kwestionariusze online
Wyślij swoje kwestionariusze za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów.
Wybierz tryb anonimowy , aby zachować prywatność.
Umieść link w miejscu publicznym lub w ulubionej sieci społecznościowej, aby maksymalnie zwiekszyć liczbę odpowiedzi.
UPSTREAM VALIDATION
Sprawdź motywację i zrozumienie szkolenia przez uczestników oraz trafność tematu.
HOT ASSESSMENT
Oceniasz swoich pracowników i uczestników na miejscu.
COLD ASSESSMENT
Przeprowadź ocenę szkolenia kilka miesięcy po jego ukonczeniu.
Kogo to dotyczy?
Szkoły
Szkolenia wewnętrzne
Centra szkoleniowe
Niezależni instruktorzy
Osoby dażące do optymalizacji szkoleń
Uniwersytety
Przykłady kwestionariuszy szkoleniowych/ edukacyjnych
Ocena instruktora:
Instruktor korzysta z wcześniej zdefiniowanego programu? Upewnij się, że cele kursu są jasno określone od samego początku. Popraw poziom instruktorów, korzystając z informacji zwrotnych od uczestników. Upewnij się, że instruktor jest dostępny. Sprawdź, czy cele zostały osiągnięte.
Ocena szkolenia:
Aby zwiekszyć efektywność treningu, oceń jego jakość. Zidentyfikuj część szkolenia, która była najbardziej użyteczna i część którą należy rozwinąć. Zapoznaj się z opiniami uczestników o tym, czy szkolenie przyczyniło się do zwiekszenia ich wiedzy. Ustal, czy szkolenie odpowiada programowi, który ma zawierać. Poproś uczestników o ogólne informacje zwrotne dotyczące treningu.
Ocena pracownika:
Zoptymalizuj centra szkoleniowe, poprawiając początkowe kontakty pracowników z uczestikami. Popraw recepcje i relacje z uczniami. Zoptymalizuj jakość przekazywanych informacji.
Związek ze szkołą, ośrodkiem szkoleniowym :
Dowiedz się więcej o relacjach między rodzicami a szkołą, studentami a uniwerytetem, klientami a ośrodkiem szkoleniowym. Okresl gdzie tkwi problem aby zoptymalizować wyniki.
Ocena środowiska szkoleniowego:
Oceniaj motywację dziecka i relacje między dzieckiem a jego nauczycielami.