Niestandardowe żądanie ? > Contact

Kwestionariusz oceny szkolenia

Sprostaj potrzebom udzielając szkolenia dopasowanego do potrzeb uczestników.
Oceniaj wydajność.
Popraw relacjie z klientami i optymalizuj Twoje sesje szkoleniowe.
Organizuj ankiety po szkoleniach i zwiększ poziom satysfakcji klientów.

WALIDACJA UPSTREAM
Sprawdź motywację i zrozumienie szkolenia przez uczestników oraz trafność tematu.
OCENA GORĄCA
Oceniasz swoich pracowników i uczestników na miejscu.
OCENA NA ZIMNO
Przeprowadź ocenę szkolenia kilka miesięcy po jego ukonczeniu.

Kogo to dotyczy?

  • Szkoły
  • Szkolenia wewnętrzne
  • Centra szkoleniowe
  • Niezależni instruktorzy
  • Osoby dażące do optymalizacji szkoleń
  • Uniwersytety

Przykłady kwestionariuszy szkoleniowych/ edukacyjnych

  Ocena instruktora:

Instruktor korzysta z wcześniej zdefiniowanego programu? Upewnij się, że cele kursu są jasno określone od samego początku. Popraw poziom instruktorów, korzystając z informacji zwrotnych od uczestników. Upewnij się, że instruktor jest dostępny. Sprawdź, czy cele zostały osiągnięte.

  Ocena szkolenia:

Aby zwiekszyć efektywność treningu, oceń jego jakość. Zidentyfikuj część szkolenia, która była najbardziej użyteczna i część którą należy rozwinąć. Zapoznaj się z opiniami uczestników o tym, czy szkolenie przyczyniło się do zwiekszenia ich wiedzy. Ustal, czy szkolenie odpowiada programowi, który ma zawierać. Poproś uczestników o ogólne informacje zwrotne dotyczące treningu.

  Ocena pracownika:

Zoptymalizuj centra szkoleniowe, poprawiając początkowe kontakty pracowników z uczestikami. Popraw recepcje i relacje z uczniami. Zoptymalizuj jakość przekazywanych informacji.

  Związek ze szkołą, ośrodkiem szkoleniowym :

Dowiedz się więcej o relacjach między rodzicami a szkołą, studentami a uniwerytetem, klientami a ośrodkiem szkoleniowym. Okresl gdzie tkwi problem aby zoptymalizować wyniki.

  Ocena środowiska szkoleniowego:

Oceniaj motywację dziecka i relacje między dzieckiem a jego nauczycielami.