Niestandardowe żądanie ? > Contact

Typy pytań

Pytanie Tak/ Nie
Wpisujesz pytanie na które respondent ma dwie opcje odpowiedzi. Możesz dodać opcję trzecią: "Brak zdania"
Pytanie wielokrotnego wyboru
Po wypełnieniu swojego pytania upoważniasz osoby odpowiadające na wybór jednej lub kilku odpowiedzi.
Porównanie/ Ocena obrazu
Utwórz pytanie i pozwól osobom odpowiadającym na ocenę obrazu i/ lub wpisanie komentarza.
Suwak scoringowy/ Pasek do oceny
Suwak scoringowy jest używany, gdy chcesz uzyskać opinię lub wrażenie na temat produktu lub usługi.
Matrix scoringowy/ Macierz do punktacji
Korzystając z macierzy punktacji, wpisujesz swoje pytanie i wskazujesz różne elementy odpowiedzi. Do wyboru jest kilka pasków punktacji.
Ranking
Po wypełnieniu swojego pytania upoważnisz osoby odpowiadające na dokonanie klasyfikacji w kolejności wartości liczbowych.
Procenty
Procentowe pytanie pozwala osobom odpowiadającym wpisać odpowiedź w procentach, których łączna wartość musi wynosić 100%.
Wolne pole
Osoby odpowiadające mogą udzielić jednej odpowiedzi w formie: tekstu, daty lub numeru.
Multiple free-form fields/ Pytanie wielokrotnego wyboru + Wolne pole
Osoby odpowiadające mogą udzielić kilku odpowiedzi w formie: tekstu, daty lub numeru.