Jeśli masz dodatkowe pytania > Skontaktuj się z nami

Administrowanie kontami

Dodaj konta do nadzoru
Dodaj konto do nadzoru. Możesz nadzorować nieograniczoną liczbę użytkowników na nieograniczonym poziomie hierarchii. Na przykład szef firmy może nadzorować konta wydziałów marketingu, wydziału HR i komercyjnych, które same nadzorują konta swoich pracowników. Drag'n Survey dopasowuje sie do hierarchii wszystkich typów organizacji.
Tworzenie i udostępnianie szablonów ankiet
Utwórz szablony ankiet i podziel się nimi z nadzorowanymi kontami. Użytkownicy nie mogą modyfikować udostępnionych szablonów, ale mogą kopiować je i edytować dowolną kopię. Prowadzone podkonta posiadaja możliwość tworzenia własnych ankiet.
Zbieraj dane używając szablonów ankiet.
Każde konto może zbierać dane używając szablonów ankiet. Konto administratora otrzymuje spójny przegląd wszystkich danych zgromadzonych przez nadzorowane konta.
Nadzorowane konto (subkonto) może wyświetlać tylko wyniki, które samo zebrało.
Analiza danych
Analiza danych jest przetwarzana w czasie rzeczywistym. Konto nadzorujące może wyświetlać wyniki ze wszystkich połączonych kont lub każdorazowo sprawdzać wyniki poszczególnych kont.