Niestandardowe żądanie ? > Contact

Zarządzanie kolektorami

Zarządzaj kolektorami
  • Zaakceptuj tylko jedną odpowiedź z tego samego adresu IP
  • Tryb anonimowy (adres IP osoby nie jest wyświetlany)
  • Upoważnij osoby wypełniające ankietę, aby mogły wrócić do udzielonych odpowiedzi i je zmienić
  • Wyświetl stronę z podziękowaniami
  • Przekieruj uczestników po zakończeniu ankiety
Wysyłanie wiadomości e-mail
Wybierz sposób wysyłania e-maili przy użyciu kilku opcji:

  • Ręcznie wprowadź listę dystrybucyjną
  • Wyślij ankietę do wszystkich kontaktów
  • Wyślij ankietę do grupy kontaktów
Umieść survey na stronie internetowej
Możesz użyć Drag'n Survey, aby umieścić kwestionariusz lub ankietę w witrynie internetowej.
Link internetowy
Możesz wkleić link internetowy w dowolnym miejscu. Opcje kolektora pozostają dostępne.
Alerty kolektora
Odbierz e-mail za każdym razem, kiedy zostanie osiągnięty limit, który ustaliłeś. Limity, które można skonfigurować to :
  • Liczba osób, które udzieliły odpowiedzi
  • Liczba dni
Alerty mogą być: powtarzające się lub wysyłane tylko raz
Przypomnienie e-mailowe
Wybierz za pomocą jednego kliknięcia kontakty, które nie odpowiedziały na Twoją ankietę i wyślij im e-maila z przypomnieniem.