Funkcje
Drag'n Survey towarzyszy tobie na każdym kroku podczas tworzenia ankiet i kwestionariuszy.

Baza pytań

Pobierz szablony pytań
Pytania mogą pochodzić z pięciu proponowanych kategorii :
  • Konsument
  • Edukacja
  • Human resources/ Zasoby ludzkie
  • Event management/ Organizacja imprez
  • Opieka zdrowotna
Zapisz pytania do bazy pytań
Zapisz pytania, aby ponownie wykorzystać je w kwestionariuszach.