Niestandardowe żądanie ? > Contact

Zarządzanie kontaktami

Ręczny wpis kontaktów
Kontakty można wprowadzić ręcznie.
Wprowadź adresy e-mail, imiona i nazwiska, aby wysłać ankiety i kwestionariusze. Użyj notatek, aby wprowadzić dodatkowe informacje.
Utwórz grupę kontaktów
Tworzenie grup kontaktów w celu uproszczenia wysyłania ankiet i kwestionariuszy.
Grupy kontaktów są grupami wielokrotnego użytku.
Importuj - Exportuj kontakty
Importuj wszystkie kontakty bezpośrednio z pliku Excel lub CSV.