Pytania otwarte, zamknięte i mieszane

  Przed zredagowaniem pytań do ankiety online należy ustalić format, jaki chcemy zastosować. Pytania mogą być otwarte, zamknięte lub mieszane. Każde z nich ma swoje ograniczenia i zalety. Wybór zależy również od sposobu przetwarzania danych, który zastosujesz.

  Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę tego typu pytań oraz sposób ich wykorzystania w ankiecie.

  >> Aby odkryć Drag’n Survey i stworzyć kwestionariusz online, kliknij tutaj

  Pytania otwarte

  Pytania otwarte stosuje się w przypadku, gdy nie chcemy sugerować odpowiedzi. Respondenci mogą swobodnie wpisać swoją odpowiedź w puste, przewidziane w tym celu, pole. Aby skrócić długość tekstu i ułatwić analizę wyników, możliwe jest wprowadzenie ograniczenia liczby znaków.

  Główną wadą metody pytań otwartych jest sposób zbierania i przetwarzania danych. Jednak dzięki modułom sztucznej inteligencji możliwe jest obecnie szybkie przetwarzanie dużej ilości tekstu. Dane są prezentowane w formie chmury słów kluczowych. Ponadto, w przypadku badań satysfakcji, moduł AI bezpośrednio tworzy ogólny trend satysfakcji i proponuje chmurę słów kluczowych dla każdego wskaźnika (pozytywny, negatywny).

  Zalety pytań otwartych

  Przy tworzeniu kwestionariusza online, pytania otwarte niekoniecznie zachęcają respondentów do wypowiadania się na dany temat. Dlatego też możliwe jest wprowadzenie opcji pytań obowiązkowych. Aby uzyskać wysoki wskaźnik odpowiedzi, nie należy umieszczać zbyt wielu pustych pól.

  Puste pole daje respondentom możliwość swobodnego wypowiedzenia się na dany temat. Dzięki temu możemy poznać schematy myślowe poszczególnych uczestników ankiety, pozwalające zidentyfikować powstawanie nowych praktyk, czy nowych nurtów opinii.

  Puste pole pozwala uzyskać wyczerpujące informacje.

  Istnieje jednak pewne ryzyko. Pytania otwarta mogą powodować udzielanie powierzchownych odpowiedzi. Respondent może bowiem ulec pokusie, by nie poświęcać czasu na zastanowienie się nad pytaniem i udzielić pierwszej odpowiedzi, jaka przyjdzie mu do głowy.

  Kiedy zadawać pytania otwarte?

  Zaproponowanie pustego pola pozwala respondentowi na pełną swobodę wyrażenia swojej opinii bez sugerowania z góry ustalonej odpowiedzi. Ponadto, puste pole pozwala na udzielanie spontanicznych odpowiedzi.

  Celem zastosowania pustego pola jest uzyskanie szczegółowych informacji o dowolnej tematyce, zbadać aktualne tendencje na rynku. Na przykład, pytania otwarte mogą być stosowane do badań opinii i odczuć na temat danego zagadnienia.

  Stosuje się je wtedy, gdy zastosowanie pytań zamkniętych nie jest możliwe, ponieważ oferują one zbyt wiele możliwych odpowiedzi.

  Pytania otwarte są dobrym wyborem, gdy chcemy zaklasyfikować respondentów do kategorii, która nie znalazłaby się na liście w przypadku pytań zamkniętych. Na przykład, nomenklatura kategorii społeczno-zawodowych może czasami być niewystarczająca do sklasyfikowania danej osoby.

  Pytania zamknięte

  Pytania zamknięte stosuje się, gdy chcemy zaproponować listę odpowiedzi.

  Ważne jest prawidłowe opracowanie listy odpowiedzi. Musi być wyczerpująca i stanowić zrównoważoną całość. Respondent musi być w stanie wypowiedzieć się na dany temat. Ponadto, konieczne jest zapewnienie jednorodnych modalności odpowiedzi. Aby tak się stało, wszystkie proponowane odpowiedzi muszą podlegać tej samej logice. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, istnieje ryzyko uzyskania rozbieżnych i niespójnych odpowiedzi.

  Zalety pytań zamkniętych

  Stosowanie pytań zamkniętych upraszcza przetwarzanie uzyskanych odpowiedzi. Oprogramowanie do ankiet online pozwala na przeglądanie wyników w czasie rzeczywistym i wyświetlanie informacji w formie procentów i wykresów.

  Wybór odpowiedzi jest uproszczony. Pomaga to ograniczyć odsetek osób rezygnujących z ich udzielenia.

  Kiedy zadawać pytania zamknięte?

  Pytania zamknięte stosuje się, aby wygenerować dane do analiz statystycznych (np. 75% respondentów, którzy odpowiedzieli „nie” na pytanie nr 16, odpowiedziało „tak” na pytanie nr 24).

  Stosujemy je, gdy chcemy w prosty sposób zbierać i analizować dane, przeprowadzić wywiad z dużą liczbą osób, lub gdy spontaniczne odpowiedzi nie są pożądane.

  Istnieje wiele rodzajów pytań zamkniętych, takich jak skale pomiarowe (Likert, Osgood…).

  Pytania mieszane

  Pytania mieszane stosuje się, gdy chcemy zaproponować respondentom listę odpowiedzi z możliwością swobodnej wypowiedzi za pomocą pustego pola. Jest to na ogół pole oznaczone jako „inne”.

  Ułatwia to zbieranie i analizę wyników oraz daje możliwość identyfikacji opinii i zachowań, które nie znalazły się w proponowanych odpowiedziach. Metoda ta ma jednakże te same wady, co technika pustego pola – niektóre osoby mogą mieć trudności ze swobodnym wyrażeniem swojej opinii.

  Pytania mieszane powinno stosować się, gdy ważne jest, aby nie pominąć trudnych do zidentyfikowania niuansów lub ograniczyć listę odpowiedzi.

  Dodatkowe artykuły:
  Skuteczne badania rynku: poradnik, kliknij tutaj
  Czym jest wskaźnik NPS (Net Promoter Score)? kliknij tutaj
  5 narzędzi do badania opinii online zamiast SurveyMonkey, kliknij tutaj
  5 innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych zamiast Typeform, kliknij tutaj
  5 innych platform do tworzenia formularzy online niż Google Forms, kliknij tutaj
  14 gotowych pytań do ankiety satysfakcji, które pomogą lepiej poznać Twoich klientów, kliknij tutaj

  Przeczytaj artykuł:
  Portugalski – Perguntas abertas, fechadas e mistas, kliknij tutaj
  Francuski – Les questions ouvertes, fermées et mixtes, kliknij tutaj
  Niemiecki – Offene, geschlossene und halboffene Fragen, kliknij tutaj