En personlig forespørgsel? > Kontakt os

Spørgsmålstype

Ja/Nej spørgsmål
Du stiller dit spørgsmål med en svarmulighed. Du har mulighed for at tilføjet svaret "ved ikke".
Multiple-choice spørgsmål
Når du har stillet dit spørgsmål, giver du respondenterne mulighed for at vælge et eller flere svar.
Sammenligning/Vurdering af billeder
Du stiller dit spørgsmål og giver respondenterne mulighed for at vurdere billedet og/eller skrive en kommentar.
Vurderingsskala
Vurderingsskalaen anvendes, når du ønsker at vurdere en holdning til eller et indtryk af et produkt eller en serviceydelse.
Vurderingsmatrix
Med vurderingsmatrixen kan du stille dit spørgsmål og give forskellige svarelementer. Du kan vælge mellem flere vurderingsskalaer.
Rangering
Du stiller dit spørgsmål og giver respondenterne mulighed for at rangere svarene efter prioritet.
Procent
Spørgsmålet om procent giver respondenterne mulighed for at angive procentdele, som i alt skal give 100%.
Fritekstfelt
Du giver respondenterne mulighed for at svare på spørgsmålet med tekst, dato, tal eller deres e-mailadresse.
Du kan begrænse antallet af mulige tegn.
Formular
Respondenterne kan svare på spørgsmålet med tekst, dato eller tal. De kan ligeledes indtaste deres e-mailadresse.
Hvert svarelement kan være af forskellig type (tekst, tal, e-mail, dato).
Rullemenu
Spørgsmålet "rullemenu" virker på samme måde som et multiple-choice spørgsmål. Det giver respondenterne mulighed for at vælge deres svar i en rullemenu.
Skyder
Respondenterne flytter en skyder for at vælge svaret.
Valg af billeder
Du giver respondenterne mulighed for at vælge et eller flere billeder.
Svarlinje / -tabel
Du angiver teksten i kolonnerne og linjerne. Du kan konfigurere antal accepterede svar pr. linje.
Tabel til indtastning
Du angiver teksten i kolonnerne og linjerne. Du kan konfigurere cellernes forventede format (tekst, tal, e-mailadresse, dato).
Skjult felt
Et skjult felt kan udfyldes via et parameter i den url, der giver adgang til spørgeskemaet.
Den nøgle, du indtaster, vil blive anvendt som parameternøgle i url'en.
Alternativt kan du også indtaste en tag, som vil blive brugt til at repræsentere dette felt i resultatanalysen.