En personlig forespørgsel? > Kontakt os

Optioner til spørgeundersøgelse

Sideomdirigering
Du har mulighed for at omdirigere respondenterne til en specifik side i dit spørgeskema.
Obligatorisk svar
Funktionen forhindrer fortsættelse af spørgeskemaet, såfremt respondenten ikke har svaret på spørgsmålet.
Forgreningslogik
Forgreningslogikken giver dig mulighed for at omdirigere respondenterne til en specifik side eller et specifikt spørgsmål afhængigt af deres svar.
Tilfældig visning af svarmulighederne
Den tilfældige visning giver dig mulighed for at præsentere de mulige svar på et spørgsmål i forskellig rækkefølge for hver respondent.
Antal accepterede svar pr. spørgsmål
Du kan vælge et eller flere mulige svar pr. spørgsmål.
Administration af tekst i vurderingsskalaen og -matrixen
Du kan ændre antal tekster og tekstfelterne i vurderingsskalaen.
Tilføj en score til svarelementerne
Du kan tilføje en score til svarmulighederne, når du laver en quiz, eller hvis du ønsker at vurdere respondenternes svar.
Vis korrektionsteksterne
Vis korrektionsteksterne for respondenterne i slutningen af spørgeskemaet eller efter hvert svar.
Brug en timer
Administration af hver respondents maksimumstid pr. side eller pr. spørgsmål.
Gentag et svar
Brug en respondents svar i de efterfølgende spørgsmål.