En personlig forespørgsel? > Kontakt os

Administration af rapporter

Opret en oversigt
Opret billeder af dine rapporter på hvilke du kan indsætte filtre afhængigt af:
  • Antal svar på spørgsmålene
  • Anvendte indsamlere
  • Svardatoer
Skjul de svar du ikke ønsker at dele
Ændr de valgte graftyper til præsentation af dine data
Dine gemte oversigter
Gem dine oversigter for hurtigt at sammenligne dine rapporter fra flere sider.
Rapportalarmer
Indstil grænserne for udløsning af en alarm pr. e-mail. Alarmerne kan indstilles:
  • Pr. antal svar
  • Pr. antal forløbne dage
Du kan indstille hyppigheden af alarmernes udsendelse.