Henkilökohtainen pyyntö? > Ota yhteyttä

Kysymystyypit

Kyllä ja ei -kysymykset
Lisää kysymyksesi, johon voi vastata kyllä tai ei. Voit myös lisätä vaihtoehdon "en halua vastata"
Monivalintakysymykset
Anna vastaajille mahdollisuus valita kysymykseesi yksi tai useampi vastaus.
Kuvien vertailu ja arviointi
Annat vastaajille mahdollisuus arvioida ja/tai kommentoida kuvaa.
Arviointivalikko
Arviointivalikkoa käytetään, kun halutaan arvioida mielipidettä tai tunnetta koskien tuottetta tai palvelua.
Arviointimatriisi
Arviointimatriisin avulla täytät kysymyksesi ja ilmoitat eri vastausvaihtoehdot. Käytettävissäsi on useita eri arviointivalikkoja.
Järjestys
Anna vastaajille mahdollisuus asettaa vastaukset tärkeysjärjestykseen.
Prosenttiosuus
Prosenttikysymyksessä vastaajat täyttävät prosenttiosuudet, joiden kokonaissumman on oltava 100%.
Avoin kenttä
Annat vastaajille mahdollisuuden vastata kysymykseen teksti-, päivämäärä-, tai numeromuodossa tai kirjoittamalla sähköpostinsa.
Voit rajoittaa sallittujen merkkien määrää.
Lomake
Vastaajat voivat vastata kysymykseen teksti-, päivämäärä- tai numeromuodossa. He voivat myös täyttää sähköpostiosoitteensa.
Jokainen vastausvaihtoehto voi olla erityyppinen (teksti, numero, sähköposti, päivämäärä).
Avattava valikko
Avattava valikko -kysymys toimii samalla tavalla kuin monivalintakysymys. Sen avulla vastaajat voivat valita vastausvaihtoehdon pudotusvalikosta.
Liukusäädin
Vastaajat siirtävät liukusäädintä valitakseen vastausvaihtoehdon.
Kuvien valinta
Anna vastaajille mahdollisuus valita yksi tai useampi kuva.
Valintapalkki - tai taulukko
Täytä sarakkeiden ja rivien otsikot. Voit määrittää hyväksyttyjen vastausten määrän rivikohtaisesti.
Vastaustaulukko
Täytä sarakkeiden ja rivien otsikot. Voit määrittää solujen odotetun muodon (teksti, numero, sähköposti, päivämäärä).
Piilotettu kenttä
Piilotettu kenttä voidaan täyttää parametrin avulla, joka välitetään kyselylomakkeen url-osoitteessa.
Syöttämääsi avainta käytetään url-osoitteessa välitetyn parametrin avaimena.
Voit halutessasi lisätä tunnisteen, jota käytetään edustamaan tätä kenttää tulosanalyysissä.