Henkilökohtainen pyyntö? > Ota yhteyttä

Kyselytutkimuksen asetukset

Ohjaus toiselle sivulle
Voit ohjata vastaajat kyselylomakkeen tietylle sivulle.
Pakollinen vastaus
Pakollisten vastausten avulla voit estää kyselyn jatkamisen, jos vastaaja ei ole vastannut kyseisiin kysymyksiin.
Ehdolliset kysymykset
Ehdollisten kysymysten avulla voit ohjata vastaajat tietylle sivulle tai tiettyyn kysymykseen vastausvaihtoehdon perusteella.
Vastausten satunnainen näyttö
Satunnaisnäytön avulla voit esittää kunkin vastaajan vastaukset kysymykseen eri järjestyksessä.
Hyväksyttyjen vastausten määrä
Voit valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon kysymystä kohden.
Arviointivalikon ja -matriisin nimikkeiden hallinta
Voit muuttaa arviointivalikon nimikkeiden lukumäärää ja kenttiä.
Anna vastausvaihtoehdoille pisteet
Voit liittää vastausvaihtoehtoihin pisteytyksen luodaksesi tietokilpailuja tai arvioidaksesi vastaajia.
Näytä korjaustekstit
Näytä korjaustekstit vastaajille kyselylomakkeen lopussa tai jokaisen vastauksen jälkeen.
Käytä ajastinta
Hallitse kunkin vastaajan kuluttamaa enimmäisaikaa sivua tai kyselylomaketta kohden.
Muistuta vastaus
Käytä vastaajan edellisissä kysymyksissä antamia vastauksia myöhempiin kysymyksiin.