Henkilökohtainen pyyntö? > Ota yhteyttä

Kulutuskysely

Ole yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiisi ja kuuntele nykyisten asiakkaittesi tarpeita.
Tunne heidät paremmin voidaksesi vastata heidän tarpeisiinsa.
Tee markkinatutkimus uuden tuotteen lanseerausta varten

Tunne potentiaaliset asiakkaasi
Ota yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiisi tehdäksesi itsesi tunnetuksi tai valmistellaksesi uuden tuotteen tai palvelun lanseerausta.
Kuuntele asiakkaittesi tarpeita
Havaitse erot tuotetta tai palvelua koskevien käsitysten ja odotusten välillä.

Pidä yhteyttä asiakkaisiisi.
Vastaa tarpeisiin
Drag'n Surveyn automaattisesti luotujen ja ladattavien raporttien avulla voit tehdä oikeita päätöksiä ja ryhtyä toimiin.

Ketä tämä koskee?

  • Yritykset
  • Palvelut
  • Teollisuus
  • Turismi
  • Ravintola-ala
  • Verkkokaupat

Esimerkkejä kulutuskyselyistä

  Käyttötutkimus:

Tutki kuluttajien käyttämiä palveluita (kaupat, matkailukohteet, ravintolat, jne.) ja selvitä syyt käytön lisääntymiseen tai vähenemiseen. Ymmärrä asiakkaidesi ja potentiaalisten asiakkaidesi motiivit. Tunnista tärkeimmät esteet, jotka haittaavat liiketoimintasi kehittymistä.

  Liiketoimintatutkimus:

Liiketoimintatutkimus edellyttää kyselyiden laatimista. Näin voit arvioida liiketoimintaympäristöä ja aiempaa toimintaa. Analyysin avulla voit tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.

  Tapa- ja tarvetutkimus:

Suurin osa asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita koskevista tiedoista voidaan kerätä luotettavasti ainoastaan kyselyiden avulla. Tee kyselytutkimuksia ja selvitä asiakkaittesi ja potentiaalisten asiakkaitten ostotottumukset. Analysoi, missä he yleisimmin tekevät ostoksia ja mitkä hinnat ovat heistä hyväksyttäviä.

  Asiakastyytyväisyyskysely:

Asiakkaiden tunteminen on olennaisen tärkeää yrityksen sujuvan toiminnan kannalta. Sen avulla voit mukauttaa strategiaasi ja kehittää kaupallista suorituskykyäsi. Asiakastuntemus edellyttää useiden tekijöiden huomioon ottamista, kuten ensikohtaamisen laatu, vastaanotto, asiakassuhde, annettujen tietojen laatu, myynnin jälkeinen palvelu...

  Laatukysely:

Säilyttääkseen kilpailukykynsä, yrityksen on tunnettava asiakkaidensa palaute myymistään tuotteista. Tyytyväisyyden mittaaminen auttaa selvittämään, pitäisikö tuotetta parantaa tai tuoda enemmän esiin. Tuotteen laatututkimus antaa yritykselle mahdollisuuden vahvistaa tuotteen aseman ja tuoda sitä esiin markkinoilla.