Henkilökohtainen pyyntö? > Ota yhteyttä

Koulutuksen arviointikysely

Vastaa tarpeisiin sopivalla koulutuksella.
Arvioi suorituskykyä.
Paranna suhdetta asiakkaisiisi jaoptimoi kurssisi.
Organisoi kurssin seuranta ja lisää tyytyväisyyttä.

Varmista etukäteen
Varmista motivaatio, tavoitteiden ymmärrys ja relevanttius.
Arviointi paikan päällä
Arvioi työntekijöitäsi ja osallistujia paikan päällä.
Arviointi jälkikäteen
Arvioi koulutusta jälkikäteen selvittääksesi sen vaikutuksen ja tavoitteiden saavuttamisen.

Ketä tämä koskee?

  • Koulut
  • Yrityksen sisäiset koulutukset
  • Koulutuskeskukset
  • Itsenäiset kouluttajat
  • Koulutuksen optimointi
  • Yliopistot

Esimerkkejä koulutuskyselyistä

  Kouluttajan arviointi:

Koulutksesi noudattaa ennalta määritettyä ohjelmaa. Varmista, että koulutuksen tavoitteet on määritelty selkeästi alusta alkaen. Paranna kouluttajien tasoa osallistujilta saadun palautteen avulla. Optimoi käytännön ja teoreettisten osuuksien vaihtelu. Varmista, että kouluttaja on käytettävissä. Tarkista, onko tavoitteet saavutettu.

  Koulutuksen arviointi:

Arvioi koulutuksesi laatua parantaaksesi sitä. Optimoi osallistujien välinen taso. Tunnista, mikä osa koulutuksesta oli hyödyllisin ja mitä on kehitettävä. Arvioi osallistujien kanssa, onko koulutus täyttänyt mahdolliset puutteet osaamisessa. Määritä, oliko koulutus ilmoitetun ohjelman mukainen. Pyydä osallistujilta yleistä palautetta koulutuksesta.

  Henkilökunnan arviointi:

Optimoi koulutuskeskuksestasi saatu kuva parantamalla ensikohtaamista. Paranna vastaanottoa ja suhdetta opiskelijoihin. Optimoi tietojen laatu.

  Suhde kouluun, koulutuskeskukseen:

Opi lisää vanhempien ja koulun tai opiskelijoiden ja koulutuskeskuksen välisistä suhteista. Ymmärtä ja optimoi tulokset.

  Koulutusympäristön arviointi:

Arvioi lapsesi motivaatiota sekä suhdetta opettajiin.