Henkilökohtainen pyyntö? > Ota yhteyttä

Henkilöstöhallinnon tutkimus

Hanki tarvitsemasi tiedot työntekijöiltäsi.
Tee oikeat päätökset yritystäsi koskien.
Vahvista sitoutumista yrityksesi yleishanketta kohtaan.
Paranna työn laatua.

360°-tutkimus
Johtajan itsearviointi ja hänen lähipiirinsä (esimiehet, kollegat ja tiimi) arviointi. Säilytä vastaajien nimettömyys ja toteuta toimintasuunnitelmasi.
Mielipidetutkimus
Määritä henkilöstön sitoutuminen, yrityksen toiminnan kannatus ja työntekijöiden tyytyväisyys.
Arviointi
Arvioi työntekijöitäsi ja esimiehiäsi
Toimintasuunnitelma
Laadi toimintasuunnitelmia Drag'n Survey reaaliaikaisten raporttien avulla

Ketä tämä koskee?`

  • Rekrytointiyritykset
  • Hallinto ja henkilöstöhallinto
  • Vuokratyövoimatoimistot
  • Rekrytoijat
  • Henkilöstöosasto
  • Sisäinen arviointi

Esimerkkejä henkilöstöhallinnon kyselyistä

  Kulkuneuvot:

Työntekijöiden tyytyväisyyteen vaikuttaa myös työmatkoihin käytetty aika. Tämä määräytyy eri liikennevälineiden mukaan. Laadi kyselyitä, joilla selvitetään, mitä kulkuvälineitä työntekijät käyttävät tullakseen töihin. Määritä päivittäinen matka-aika. Arvioi ennen yrityksen muuttoa, miten työntekijäsi kokevat tuleviin työmatkoihin tarvittavan ajan.

  Yrityksen arviointi:

Analysoi työntekijöillesi kohdistettua viestintää. Mitä mieltä he ovat asetetuista tavoitteista? Pyydä palautetta tarjotuista koulutuksista. Arvioi työvälineiden laatua. Hanki palautetta työntekijöiden työterveys- ja turvallisuuskokemuksista. Optimoi uuden henkilöstön integrointi.

  Työtyytyväisyys :

Pyydä palautetta työntekijöiltäsi. Kokevatko he työnsä arvostetuksi? Keskustelkaa palkkauksesta, ja sen sopivuudesta työntekijän taitoihin nähden. Arvioi työilmapiiriä ja stressinhallintaa. Pidetäänkö työtä motivoivana? Kysy työntekijöiltäsi näiden mielipidettä vuotuisesta palkankorotuksesta.

  Esimiehen arviointi:

Arvioi työntekijäsi tyytyväisyyttä ja suhdetta esimieheensä. Määritä esimiehen pätevyys. Ovatko hänen ohjeensa selkeäitä? Onko hän tavoitettavissa? Onko työntekijöiden työn arviointi tyydyttävää? Paranna esimiehen tehokkuutta konfliktien hallinnassa. Vastaako työntekijälle tarjottu työ sitä, mitä hänen toimenkuvassaan on kuvattu?

  Työntekijöiden arviointi:

Arvioi työntekijäsi aloitteellisuutta ja kykyä sopeutua muutoksiin. Kuinka tehokkaasti hän hallitsee konflikteja? Arvioi työntekijäsi järjestelmällisyyttä työpaikalla. Sopeutuuko hän hyvin osastolleen ja yritykseen?