Human resources survey/ Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uzyskaj potrzebne informacje od swoich pracowników

Podejmij najlepsze decyzje dla Twojej firmy

Uzyskaj więcej wsparcia w ramach Twojego globalnego projektu biznesowego

Poprawa jakości pracy

Tryb anonimowy
Wybierz tryb anonimowy, aby uzyskać więcej obiektywnych odpowiedzi
 Tryb anonimowy
Wybierz tryb anonimowy, aby uzyskać więcej obiektywnych odpowiedzi
Kwestionariusze online
Wyślij swoje kwestionariusze za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów.
Wybierz tryb anonimowy, aby zachować prywatność.
Umieść link w miejscu publicznym lub w ulubionej sieci społecznościowej, aby maksymalnie zwiększyć liczbę odpowiedzi.
 Kwestionariusze online
Wyślij swoje kwestionariusze za pomocą kilku kliknięć do wszystkich kontaktów.
Wybierz tryb anonimowy, aby zachować prywatność.
Umieść link w miejscu publicznym lub w ulubionej sieci społecznościowej, aby maksymalnie zwiększyć liczbę odpowiedzi.
360° SURVEY
Samoocena przez menedżerów i ocena ich pracy przez współpracowników (menedżerów, kolegów i zespół). Zachowaj anonimowe odpowiedzi i przygotuj plan działania.
BADANIE OPINII
Określanie zaangażowania pracowników, wsparcie projektu biznesowego i zadowolenie pracowników.
OCENA
Oceniaj swoich pracowników i menedżerów
PLANY DZIAŁANIA
Konfiguracja planów działania za pomocą raportów generowanych w czasie rzeczywistym przez Drag'n Survey
Kogo to dotyczy?
Agencje pracy tymczasowej
Dział zarządzania zasobami ludzkimi
Administracja HR
Rekrutacja
Ocena wewnętrzna
Przykłady kwestionariuszy dotyczących zasobów ludzkich/ HR
Transport:
Czas spędzony w transporcie publicznym jest również czynnikiem satysfakcji pracowników. Zależy on od rodzaju środka transportu. Utwórz kwestionariusze, aby dowiedzieć się, jak pracownicy podróżują do pracy. Ustal, ile czasu spędzają codziennie w podróży do i z pracy. Przed przemieszczeniem lokalu należy ocenić, co Twoi pracownicy myślą o czasie spędzonym w podróży do pracy
Ocena firmy:
Analizuj komunikację z pracownikami. Co Twoi pracownicy myślą o swoich celach? Uzyskaj informacje zwrotne dotyczące oferowanych szkoleń. Oceniaj jakość udostępnianego sprzętu. Uzyskaj odpowiedzi na temat tego, co pracownicy myślą o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy. Optymalizacja integracji nowych rekrutów.
Zadowolenie pracownika:
Uzyskaj informacje zwrotne od swoich pracowników. Czy ich praca jest rozpoznawana w swojej prawdziwej wartości? Rozmawiaj o wynagrodzeniu, czy jest adekwatne do umiejętności Twojego pracownika? Oceń środowisko pracy i zarządzanie stresem. Czy praca jest uważana za motywującą? Na koniec zapytaj pracowników o roczny wzrost wynagrodzenia.
Ocena menedżera:
Oceniaj satysfakcję pracowników i ich relacje z menadżerem. Zakwalifikuj umiejętności menedżerów. Czy ich instrukcje są jasne? Czy są one dostępne? Czy ocena pracownikowa jest zadowalająca? Zwiększ skuteczność menedżera w zarządzaniu konfliktem. Czy praca przypisana pracownikowi jest zgodna z funkcjami z arkuszu opisu stanowiska?
Ocena pracownika:
Optymalizacja oceny proaktywności pracowników. Oceniaj zdolności swoich pracowników do adaptacji do zmian. Czy są skuteczni w radzeniu sobie z konfliktami? Oceniaj organizację pracy pracowników. Zapewnij pracownikom zintegrowanie ich działów i całej działalności?
We use cookies to offer you the best online experience. By continuing to browse this site, you agree with our cookies policy
Cookies policy
Drag’n Survey

In order for this website to work properly and optimize the experience of Drag'n Survey users, we sometimes place small data files called cookies on your device.

What is a cookie ?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It allows the website to remember your actions and your preferences (such as login, language, font size, and other display preferences) on a given period. So you do not have to enter them every time you return to the site. navigate from one page to another.

How do we use cookies?

Cookies do not contain personally identifiable information. The cookies used on our site are cookies:

 1. - strictly required for browsing while authenticated
 2. - tracks performance
 3. - memorize your choices

We may use the information we obtain cookies for the following purposes:

 1. - to follow you when browsing the website and to allow the use of all e-commerce facilities
 2. - improve the user experience on Drag'n Survey
 3. - analyze the use made by users of the website
 4. - Website administration

Third-party cookies

When you use Drag'n Survey, you can also receive third-party cookies.

NService providers can send you cookies. They can use the information they get from their cookies to :

 1. - track your browsing history on multiple websites
 2. - build a profile of your web browsing
 3. - target ads that might interest you
 4. - analyze the use of the website (analysis tools)

How to control cookies?

You can control and / or delete cookies as you wish. For more information, you can visit aboutcookies.org. You can delete all cookies that are present on your computer. You can also configure most internet browsers for prevent placing cookies. This configuration can lead to manual adjustments of certain preferences when you visit a site. This configuration can also prevent the operation of certain features of a website.